Anmälan till utbildning

Anmälan till utbildning

Högskolan på Åland

Välj vilket utbildningsprogram du vill ansöka till, max 3, genom att klicka på "Välj" nedan. Klicka sedan på "Ansök/Anmäl" i högra kanten, så kommer du vidare till ansökningsformuläret.
Please select english in the upper right corner

Öppna högskolan

Vi tar emot anmälningar fr o m 7.6 kl. 9.00!
Öppna högskolan erbjuder universitets- och högskolekurser, yrkeshögskolekurser, seminarier, fortbildningar och öppna föreläsningar.
Du kan söka på ex. universitetskurser uppe i sökrutan.
Klicka på + (plustecknet) för att anmäla dig till kursen!

Öppna högskolans kurser

VäljKursnamnKursstartFöreläsareKurstypStudiepoängSista anmälningsdagAntal anmälda / Max antal
Välj Arbetsplatspsykologi - Ht18 Arbetsplatsmobbning 21.08.2018 PeM Lindholm-Gerlin Carola / / Universitetskurs 5 19.06.2018 28 / 27
Välj Arbetsplatspsykologi - Ht18 Organisationspsykologi 06.11.2018 PeM Lindholm-Gerlin Carola / / Universitetskurs 5 15.10.2018 44 / 27
Välj Communication - Ht18 Intercultural Communication 20.09.2018 FM Hemming Erik / / Yrkeshögskolekurs 2 06.09.2018 1 / 25
Välj Filosofi - Ht18 Emotioner 15.11.2018 FD Gustafsson Ylva / / Universitetskurs 5 24.10.2018 13 / 25
Välj Finska - Ht18 Finska som främmande språk, nivå 1 14.09.2018 FM Pesonen Teemu / / Universitetskurs 5 04.09.2018 13 / 20
Välj Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik - HT18 Språkutvecklande ämnesundervisning 29.11.2018 PeD, docent Slotte Anna / / Universitetskurs 5 07.11.2018 15 / 25
Välj Företagsekonomi - Ht18 Ekonomi för icke-ekonomer del 1 19.11.2018 Civilekonom, Jur kand, Fil kand Hörnstedt Anne Louise / / Fortbildningskurs 0 19.10.2018 9 / 10
Välj Företagsekonomi - Säljacceleratorn - en modern säljkurs för företag 04.12.2018 Nordkvist Patrik / / Fortbildningskurs 0 09.11.2018 1 / 15
Välj Hälsoteknologi - Ht18 Etik, individ och hälsoteknologi 14.09.2018 HVD Nyholm Linda / / Universitetskurs 5 26.09.2018 15 / 25
Välj Informationsbehandling - Ht18 Det Nya Mediesamhället 08.11.2018 Andersson Ronny / / Fortbildningskurs 0 22.10.2018 18 / 30
Välj Internationell marknadsföring - Ht18 Marknadskommunikation 28.09.2018 ED Ramström Joachim / / Universitetskurs 5 24.09.2018 11 / 30
Välj Kompletterande studier, lämplighetsprov, för socialarbetare - Ht18 ALLMÄN INFORMATION 19.09.2018 / / Universitetskurs 0 19.09.2018 0 / 0
Välj Kompletterande studier, lämplighetsprov, för socialarbetare - Ht18 Del 1 Social-, socialförsäkrings- och familjerätt 02.11.2018 / / Universitetskurs 0 24.10.2018 0 / 0
Välj Kompletterande studier, lämplighetsprov, för socialarbetare - Ht18 Del 2 Det sociala servicesystemet i Finland 02.11.2018 / / Universitetskurs 0 24.10.2018 0 / 0
Välj Kompletterande studier, lämplighetsprov, för socialarbetare - Ht18 Del 3 Forskningskunskap 02.11.2018 / / Universitetskurs 0 24.10.2018 0 / 0
Välj Kompletterande studier, lämplighetsprov, för socialarbetare - Ht18 Del 4 Det sociala området på Åland 02.11.2018 / / Universitetskurs 0 24.10.2018 0 / 0
Välj Krispsykologi - Ht18 Introduktion till krispsykologi 23.11.2018 FM Kjerulf Anne-Charlotte / / Universitetskurs 5 31.10.2018 37 / 50
Välj Krispsykologi - Ht18 Storolyckor/katastrofberedskap 05.10.2018 FM Kjerulf Anne-Charlotte / / Universitetskurs 5 01.10.2018 33 / 35
Välj Law - Ht18 Territorial Autonomy as a Tool for Diversity Management: Lessons from the Åland Example 15.10.2018 Associate Professor of International Law Spiliopoulou Åkermark Sia / / Yrkeshögskolekurs 5 24.09.2018 0 / 13
Välj Ledarskap - Ht18 Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetslivINSTÄLLD 30.10.2018 Filosofie doktor i psykologi Mellner Christin / / Fortbildningskurs 0 02.10.2018 4 / 25
Välj Ledarskap - Ht18 Practical Workshop Facilitation Skills 27.11.2018 Agil Coach Janlén Jimmy / / Fortbildningskurs 0 29.10.2018 14 / 20
Välj Logopedi - Ht18 Rösten INSTÄLLD 26.10.2018 FD Holmqvist-Jämsén Sofia / / Universitetskurs 5 03.10.2018 5 / 20
Välj Nordiska språk - Ht18 Danska INSTÄLLD 12.10.2018 FM Borch Adam / / Universitetskurs 5 20.09.2018 4 / 20
Välj Organisation och ledning - Ht18 Förändringsledning 17.09.2018 TD Inkinen Heli / / Universitetskurs 5 13.09.2018 16 / 25
Välj Pedagogik - Ht18 21 vägar till kunskapstörst -nå ut -nå alla! 12.11.2018 Mellanstadielärare, föreläsare och författare Hermansson Micke / / Fortbildningskurs 0 15.10.2018 0 / 30
Välj Pedagogik - Ht18 Hjärnskap för tonårshjärnanINSTÄLLD 05.11.2018 Gymnasielärare Gutestam Malin / / Fortbildningskurs 0 08.10.2018 0 / 20
Välj Pedagogik - Ht18 Pedagogikens sociologi 11.10.2018 FD Saarukka Siv / / Universitetskurs 5 26.09.2018 11 / 25
Välj Psykologi - Ht18 Motiverande samtal (MI), grundkurs 26.09.2018 leg.sjuksköterska, magister i folkhälsoarbete och utbildad tränare i Motiverande samtal Höddelius Lisbeth / / Fortbildningskurs 2 26.09.2018 21 / 22
Välj Psykologi - Ht18 Rättspsykologi 28.09.2018 PsM, rättspsykolog Pakkanen Tom / / Universitetskurs 5 18.09.2018 13 / 25
Välj Rättsvetenskap - Ht18 Godstransporter I INSTÄLLD 05.10.2018 PM Blomstedt-Björk Monika / / Universitetskurs 5 13.09.2018 0 / 30
Välj Rättsvetenskap - Ht18 Godstransporter II INSTÄLLD 26.10.2018 PM Blomstedt-Björk Monika / / Universitetskurs 5 04.10.2018 0 / 30
Välj Spanska - Ht18 Spanska 2 INSTÄLLD 14.09.2018 FM Laaksonen Marjaana / / Universitetskurs 5 23.08.2018 4 / 25
Välj Specialpedagogik - Ht18 Den omotiverade eleven – vad kan ligga bakom skolleda?INSTÄLLD 26.10.2018 Psykolog, barn-och ungdomspsykoterapeut Regnell Raija / / Fortbildningskurs 0 28.09.2018 5 / 25
Välj Specialpedagogik - Ht18 Stöd för lärande och skolgång- att möta elever med särskilda behov 14.11.2018 Vataja Pia / / Fortbildningskurs 0 01.11.2018 1 / 90
Välj Specialpedagogik - Ht18 Utvecklingsstörning och autism 14.09.2018 PeM Åman Ulla Stina / / Universitetskurs 5 25.08.2018 17 / 25
Välj Språk - Ht18 Kommunicera på engelska inom vården/Health Care English INSTÄLLD 01.10.2018 FM Hemming Erik / / Yrkeshögskolekurs 2 17.09.2018 0 / 25
Välj Språk - Ht18 Spanska grundkurs 04.09.2018 FM Hemming Erik / / Yrkeshögskolekurs 3 23.08.2018 1 / 25
Välj Ungdomsvetenskap - Ht18 Ungdomskulturer och medieanvändning INSTÄLLD 29.09.2018 PD Granholm Camilla / / Universitetskurs 5 05.09.2018 2 / 20
Välj Utvecklingspsykologi - Ht18 Introduktion till kognitiv beteendeterapi 11.09.2018 Psykoterapeut Berg Petra / / Universitetskurs 5 23.08.2018 18 / 23
Välj Vård - Ht18 Akut traumasjukvård enligt ABCDE konceptet 03.12.2018 Fil.mag i vårdvetenskap, specialist sjuksköterska Lundberg Anna / / Fortbildningskurs 0 05.11.2018 1 / 8
Välj Vård - Ht18 Inläggande och handhavande av perifer venkateter 06.11.2018 Fil.mag i vårdvetenskap, specialist sjuksköterska Lundberg Anna / / Fortbildningskurs 0 09.10.2018 2 / 10