Anmälan till utbildning

Anmälan till utbildning

Högskolan på Åland

Välj vilket utbildningsprogram du vill ansöka till, max 3, genom att klicka på "Välj" nedan. Klicka sedan på "Inköpskorgen" uppe i högra hörnet och sedan "Ansök/Anmäl", så kommer du vidare till ansökningsformuläret.
Please select english in the upper right corner

Öppna högskolan

Vi tar emot anmälningar fr o m 12.12 kl. 9.00!
Öppna högskolan erbjuder universitets- och högskolekurser, yrkeshögskolekurser, seminarier, fortbildningar och öppna föreläsningar.
Du kan söka på ex. universitetskurser uppe i sökrutan.
Klicka på + (plustecknet) för att anmäla dig till kursen!

Öppna högskolans kurser

VäljKursnamnKursstartFöreläsareKurstypStudiepoängSista anmälningsdagAntal anmälda / Max antal
Välj Anmäl dig här Ht19 Anmälningstestkurs 01.05.2019 / / Universitetskurs 5 31.12.2019 0 / 20
Välj Arbetsplatspsykologi - Ht19 Konflikthantering 27.08.2019 PeM Lindholm-Gerlin Carola / / Universitetskurs 5 16.06.2019 30 / 27
Välj Arbetsplatspsykologi - Ht19 Utmattningssyndrom 29.10.2019 PeM Lindholm-Gerlin Carola / / Universitetskurs 5 06.10.2019 22 / 27
Välj Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik - Ht19 Att undervisa på andra språk (språkbad, CLIL, tandem) / Teaching in other languages (Immersion, CLIL, Tandem). 13.09.2019 PeM Peltoniemi Annika / / Universitetskurs 5 21.08.2019 4 / 25
Välj Förskolepedagogik - Ht19 Att hantera och förebygga problemskapande beteenden (eftermiddagspass) 11.11.2019 Edfelt David / / Fortbildningskurs 0 11.10.2019 3 / 25
Välj Förskolepedagogik - Ht19 Att hantera och förebygga problemskapande beteenden (förmiddagspass) 11.11.2019 Edfelt David / / Fortbildningskurs 0 11.10.2019 3 / 25
Välj Förskolepedagogik - HT19 Socialt samspel och berättelser 25.10.2019 leg logoped Frylmark Astrid / / Fortbildningskurs 0 30.09.2019 0 / 20
Välj Hållbar utveckling/Sustainability Studies - Ht19 Fortsättningskurs i hållbar utveckling 24.10.2019 MSc Scott Erica / m.fl. / Yrkeshögskolekurs 5 04.10.2019 3 / 60
Välj Hållbar utveckling/Sustainability Studies - Ht19 Introduktion till hållbar utveckling 29.08.2019 MSc Scott Erica / m.fl. / Yrkeshögskolekurs 3 12.08.2019 2 / 60
Välj Hälsokunskap - Ht19 Hälsa, genus och mångfald 20.09.2019 PhD Forsman Anna K. / Sexualterapeut Åhman Susanna / Universitetskurs 5 28.08.2019 2 / 20
Välj Hälsoteknologi - Ht19 Social- och hälsovårdsorganisationer och hälsoteknologi 13.09.2019 HVD Nyholm Linda / / Universitetskurs 5 21.08.2019 4 / 20
Välj Informationsbehandling - Ht19 Att utbilda i källkritik 04.11.2019 Andersson Ronny / / Fortbildningskurs 0 07.10.2019 1 / 25
Välj Informationssystem - Ht19 Analytics 13.09.2019 Universitetslärare Heikkilä Markku / / Universitetskurs 5 21.08.2019 3 / 30
Välj Internationell marknadsföring - Ht19 Introduktion till marknadsföring 27.09.2019 ED Ramström Joachim / / Universitetskurs 5 04.09.2019 3 / 30
Välj Kommunikation - Ht19 Effektiv kommunikation med infografik - hur information presenteras visuellt i teorin och praktiken? 24.10.2019 Kandidat i konst, Kok Hildén Jonatan / / Fortbildningskurs 0 30.09.2019 0 / 15
Välj Konstvetenskap - Ht19 Arkitekturhistoria 25.10.2019 FM Wolff-Helminen Pia / / Universitetskurs 5 02.10.2019 1 / 20
Välj Krispsykologi - Ht19 PTSD/långtidsverkningar 04.10.2019 Psykolog Garoff Ferdinand / / Universitetskurs 5 11.09.2019 12 / 25
Välj Ledarskap - Ht19 Grafisk facilitering 08.10.2019 Agil coach Janlén Jimmy / / Fortbildningskurs 0 10.09.2019 1 / 15
Välj Ledarskap - Ht19 Mötesfacilitering - bli bättre på att leda grupper och möten 12.09.2019 HvM Hinders Marica / / Fortbildningskurs 0 30.08.2019 3 / 15
Välj Nationalekonomi - Ht19 Grundkurs i nationalekonomi, Makroekonomi 05.09.2019 Biträdande professor Johansson Edvard / / Universitetskurs 5 14.08.2019 1 / 80
Välj Nordiska språk - Ht19 Danska 08.11.2019 FM Borch Adam / / Universitetskurs 5 16.10.2019 1 / 20
Välj Organisation och ledning - Ht19 Grundkurs i organisation och ledning 09.09.2019 ED Tallberg Linda / / Universitetskurs 5 19.08.2019 12 / 40
Välj Pedagogik - Ht19 Fortbildning för ämneslärare i naturvetenskap och matematik 12.09.2019 Akademilektor Kurtén Berit / / Fortbildningskurs 0 23.08.2019 0 / 16
Välj Pedagogik - Ht19 Projektledning, resursering och uppföljning 06.09.2019 PeM Miiros-Hollsten Ester / / Universitetskurs 5 19.08.2019 4 / 25
Välj Psykologi - Ht19 Utvecklingspsykologi 02.11.2019 PsM, psykoterapeut Johansson Joachim / / Universitetskurs 10 08.10.2019 9 / 20
Välj Redovisning - Ht19 Bokföring - praktikfall 20.09.2019 ED Söderlund Karolina / EM Jakas Åsa / Universitetskurs 5 28.08.2019 7 / 30
Välj Ryska - Ht19 Ryska 1 27.09.2019 FM, universitetslektor Kristola-Backlund Carina / / Universitetskurs 5 04.09.2019 0 / 20
Välj Rättsvetenskap - Ht19 Avtalsrätt 01.11.2009 JD, ED Enkvist Joachim / / Universitetskurs 5 09.10.2019 3 / 80
Välj Rättsvetenskap - Ht19 Skadeståndsrätt 15.11.2019 JD, ED Enkvist Joachim / / Universitetskurs 5 23.10.2019 3 / 80
Välj Småbarnspedagogik - Ht19 Akademiska studiefärdigheter/Nätbaserad 07.10.2019 FM Pettersson Nancy / / Universitetskurs 5 11.09.2019 13 / 50
Välj Småbarnspedagogik - Ht19 Engelska/pedagogik 09.09.2019 FM Hemming Erik / / Universitetskurs 5 26.08.2019 15 / 50
Välj Småbarnspedagogik - Ht19 Relationer, samspel och konflikthantering 07.11.2019 PeM Gammelgård Lillemor / / Universitetskurs 5 15.10.2019 19 / 50
Välj Småbarnspedagogik - Ht19 Vetenskapliga perspektiv och metoder för barnträdgårdslärare 06.09.2019 Professor Svensson Ann-Katrin / / Universitetskurs 5 14.08.2019 22 / 50
Välj Socialt arbete - Ht19 Att förebygga rusmedels- och spelmissbruk 12.11.2019 FM Normann Maria / / Fortbildningskurs 5 01.10.2019 0 / 25
Välj Sociologi - Ht19 Genus och kriminologi 04.10.2019 FM Normann Maria / / Universitetskurs 5 11.09.2019 1 / 25
Välj Specialpedagogik - Ht19 Inkludering i skolkontext 21.09.2019 PeM Silvander Yvonne / / Universitetskurs 5 28.08.2019 3 / 25
Välj Språk - Ht19 Italienska grundkurs 05.09.2019 FM Hemming Erik / / Yrkeshögskolekurs 3 21.08.2019 0 / 30
Välj Språk - Ht19 Kommunicera på finska inom vården/Hoitotyön suomea 11.09.2019 FM Mäkinen Tiina / / Yrkeshögskolekurs 2 28.08.2019 1 / 25
Välj Språk - Ht19 Spanska grundkurs 03.09.2019 FM Hemming Erik / / Yrkeshögskolekurs 3 21.08.2019 1 / 30
Välj Utvecklingspsykologi - Ht19 Idrottspsykologisk coaching 25.10.2019 Idrottspsykologisk rådgivare och mental coach Treier Christoph / / Universitetskurs 5 02.10.2019 41 / 50
Välj Vård - Ht19 Akut traumasjukvård enligt ABCDE konceptet 10.12.2019 doktorand, fil.mag i vårdvetenskap, spec. sjuksköterska Lundberg Anna / / Fortbildningskurs 0 12.11.2019 0 / 12
Välj Vård - Ht19 Introduktion till Forensisk omvårdnad 04.10.2019 Specialistsjuksköterska Kvarnström Ann / doktorand, fil.mag i vårdvetenskap, spec. sjuksköterska Lundberg Anna / Fortbildningskurs 0 09.09.2019 2 / 15
Välj Vård - Ht19 Mikrober och mikrobsjukdomar, del 1: introduktion och virussjukdomar 23.10.2019 / / Fortbildningskurs 0 25.09.2019 0 / 25
Välj Vård - Ht19 Undernäring bland äldre - hur kan vi optimera mat och näring i samband med åldrandet (eftermiddagspasset) 30.09.2019 Dietist/Näringsterapeut Laurenz Sofie / / Fortbildningskurs 0 02.09.2019 0 / 25
Välj Vård - Ht19 Undernäring bland äldre - hur kan vi optimera mat och näring i samband med åldrandet (förmiddagspasset) 30.09.2019 Dietist/Näringsterapeut Laurenz Sofie / / Fortbildningskurs 0 02.09.2019 0 / 25