Anmälan till utbildning

Anmälan till utbildning

Högskolan på Åland

Välj vilket utbildningsprogram du vill ansöka till, max 3, genom att klicka på "Välj" nedan. Klicka sedan på "Ansök/Anmäl" i högra kanten, så kommer du vidare till ansökningsformuläret.
Please select english in the upper right corner

Öppna högskolan

Vi tar emot anmälningar fr o m 7.6 kl. 9.00!
Öppna högskolan erbjuder universitets- och högskolekurser, yrkeshögskolekurser, seminarier, fortbildningar och öppna föreläsningar.
Du kan söka på ex. universitetskurser uppe i sökrutan.
Klicka på + (plustecknet) för att anmäla dig till kursen!

Öppna högskolans kurser

VäljKursnamnKursstartFöreläsareKurstypStudiepoängSista anmälningsdagAntal anmälda / Max antal
Välj Arbetsplatspsykologi - Ht18 Arbetsplatsmobbning 21.08.2018 PeM Lindholm-Gerlin Carola / / Universitetskurs 5 19.06.2018 29 / 27
Välj Arbetsplatspsykologi - Ht18 Organisationspsykologi 06.11.2018 PeM Lindholm-Gerlin Carola / / Universitetskurs 5 15.10.2018 36 / 27
Välj Communication - Ht18 Intercultural Communication 20.09.2018 FM Hemming Erik / / Yrkeshögskolekurs 2 06.09.2018 0 / 25
Välj Digitala verktyg - Ht18 Digitala arbetssätt i språkundervisningen -fortsättningskurs 28.09.2018 Ped.mag Enroos Helena / / Fortbildningskurs 0 10.09.2018 2 / 15
Välj Filosofi - Ht18 Emotioner 15.11.2018 FD Gustafsson Ylva / / Universitetskurs 5 24.10.2018 11 / 25
Välj Finska - Ht18 Finska som främmande språk, nivå 1 14.09.2018 FM Pesonen Teemu / / Universitetskurs 5 22.08.2018 11 / 20
Välj Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik - HT18 Språkutvecklande ämnesundervisning 27.09.2018 PeD, docent Slotte Anna / / Universitetskurs 5 05.09.2018 13 / 25
Välj Franska - Ht18 Franska 2 20.09.2018 FK Liewendahl Robert / / Universitetskurs 5 04.09.2018 1 / 20
Välj Företagsekonomi - Ht18 Ekonomi för icke-ekonomer del 1 19.11.2018 Civilekonom, Jur kand, Fil kand Hörnstedt Anne Louise / / Fortbildningskurs 0 19.10.2018 1 / 10
Välj Förskolepedagogik - Ht18 Språkträning utifrån Karlstadmodellens pedagogik -alla barns rätt till att lära, använda och utveckla språk och kommunikation 12.10.2018 Fil kand specialpedagogik. Certifierad handledare i Karlstadmodellen Persson Jeanette / / Fortbildningskurs 0 14.09.2018 14 / 25
Välj Hälsoteknologi - Ht18 Etik, individ och hälsoteknologi 14.09.2018 HVD Nyholm Linda / / Universitetskurs 5 23.08.2108 6 / 25
Välj Informationsbehandling - Ht18 Excel för självlärda 11.10.2018 Grandin Thomas / / Fortbildningskurs 0 11.09.2018 0 / 10
Välj Informationsbehandling - Ht18 Excel Grundkurs 27.09.2018 Grandin Thomas / / Fortbildningskurs 0 28.08.2018 1 / 10
Välj Internationell marknadsföring - Ht18 Marknadskommunikation 28.09.2018 ED Ramström Joachim / / Universitetskurs 5 06.09.2018 4 / 30
Välj Kommunikation - Ht18 Härskartekniker -verktyg för schysst kommunikation på jobbet 01.10.2018 Christoffersen Pontus / / Fortbildningskurs 0 31.08.2018 3 / 25
Välj Krispsykologi - Ht18 Introduktion till krispsykologi 23.11.2018 FM Kjerulf Anne-Charlotte / / Universitetskurs 5 31.10.2018 28 / 25
Välj Krispsykologi - Ht18 Storolyckor/katastrofberedskap 05.10.2018 FM Kjerulf Anne-Charlotte / / Universitetskurs 5 12.09.2018 23 / 25
Välj Law - Ht18 Territorial Autonomy as a Tool for Diversity Management: Lessons from the Åland Example 15.10.2018 Associate Professor of International Law Spiliopoulou Åkermark Sia / / Yrkeshögskolekurs 5 24.09.2018 0 / 20
Välj Ledarskap - Ht18 Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv 30.10.2018 Filosofie doktor i psykologi Mellner Christin / / Fortbildningskurs 0 02.10.2018 0 / 25
Välj Ledarskap - Ht18 Practical Workshop Facilitation Skills 27.11.2018 Agil Coach Janlén Jimmy / / Fortbildningskurs 0 29.10.2018 4 / 20
Välj Logopedi - Ht18 Rösten 05.10.2018 FD Holmqvist-Jämsén Sofia / / Universitetskurs 5 03.10.2018 4 / 20
Välj Nordiska språk - Ht18 Danska 12.10.2018 FM Borch Adam / / Universitetskurs 5 20.09.2018 2 / 20
Välj Organisation och ledning - Ht18 Förändringsledning 17.09.2018 TD Inkinen Heli / / Universitetskurs 5 27.08.2018 12 / 25
Välj Pedagogik - Ht18 21 vägar till kunskapstörst -nå ut -nå alla! 12.11.2018 Mellanstadielärare, föreläsare och författare Hermansson Micke / / Fortbildningskurs 0 15.10.2018 0 / 30
Välj Pedagogik - Ht18 Hjärnskap för tonårshjärnan 05.11.2018 Gymnasielärare Gutestam Malin / / Fortbildningskurs 0 08.10.2018 0 / 20
Välj Pedagogik - Ht18 Pedagogikens sociologi 11.10.2018 FD Saarukka Siv / / Universitetskurs 5 19.09.2018 12 / 25
Välj Psykologi - Ht18 Motiverande samtal (MI), grundkurs 26.09.2018 leg.sjuksköterska, magister i folkhälsoarbete och utbildad tränare i Motiverande samtal Höddelius Lisbeth / / Fortbildningskurs 2 03.09.2018 6 / 22
Välj Psykologi - Ht18 Rättspsykologi 28.09.2018 PsM, rättspsykolog Pakkanen Tom / / Universitetskurs 5 05.09.2018 12 / 25
Välj Redovisning - Ht18 Cost Accounting 14.09.2018 ED, docent Mutiganda Jean Claude / / Universitetskurs 5 23.08.2018 0 / 25
Välj Rättsvetenskap - Ht18 Godstransporter I 05.10.2018 PM Blomstedt-Björk Monika / / Universitetskurs 5 13.09.2018 0 / 30
Välj Rättsvetenskap - Ht18 Godstransporter II 26.10.2018 PM Blomstedt-Björk Monika / / Universitetskurs 5 04.10.2018 0 / 30
Välj Spanska - Ht18 Spanska 2 14.09.2018 FM Laaksonen Marjaana / / Universitetskurs 5 23.08.2018 4 / 25
Välj Specialpedagogik - Ht18 Stöd för skolbarn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter 24.09.2018 PsM Slama Susanna / Ped.mag Husberg Henrik / Fortbildningskurs 0 03.09.2018 23 / 30
Välj Specialpedagogik - Ht18 Den omotiverade eleven – vad kan ligga bakom skolleda? 26.10.2018 Psykolog, barn-och ungdomspsykoterapeut Regnell Raija / / Fortbildningskurs 0 28.09.2018 2 / 25
Välj Specialpedagogik - Ht18 När mallen inte stämmer – från teoretisk förståelse till pedagogiska strategier 14.09.2018 Specialpedagog, lärare i idrott och hälsa Hedevåg Kenth / / Fortbildningskurs 0 18.08.2018 14 / 25
Välj Specialpedagogik - Ht18 Utvecklingsstörning och autism 14.09.2018 PeM Åman Ulla Stina / / Universitetskurs 5 23.08.2018 13 / 25
Välj Språk - Ht18 Kommunicera på engelska inom vården/Health Care English 17.09.2018 FM Hemming Erik / / Yrkeshögskolekurs 2 30.08.2018 2 / 25
Välj Språk - Ht18 Spanska grundkurs 04.09.2018 FM Hemming Erik / / Yrkeshögskolekurs 3 23.08.2018 2 / 25
Välj Statskunskap - Ht18 Internationell politik 07.09.2018 Docent Lindberg Steve / / Universitetskurs 5 20.08.2018 6 / 20
Välj Ungdomsvetenskap - Ht18 Ungdomskulturer och medieanvändning 29.09.2018 PD Granholm Camilla / / Universitetskurs 5 05.09.2018 2 / 20
Välj Utvecklingspsykologi - Ht18 Introduktion till kognitiv beteendeterapi 11.09.2018 Psykoterapeut Berg Petra / / Universitetskurs 5 23.08.2018 25 / 23
Välj Vård - Ht18 Akut traumasjukvård enligt ABCDE konceptet 03.12.2018 Fil.mag i vårdvetenskap, specialist sjuksköterska Lundberg Anna / / Fortbildningskurs 0 05.11.2018 0 / 8
Välj Vård - Ht18 Inläggande och handhavande av perifer venkateter 06.11.2018 Fil.mag i vårdvetenskap, specialist sjuksköterska Lundberg Anna / / Fortbildningskurs 0 09.10.2018 0 / 10