Anmälan till utbildning

Anmälan till utbildning

Högskolan på Åland

Välj vilket utbildningsprogram du vill ansöka till, max 3, genom att klicka på "Välj" nedan. Klicka sedan på "Ansök/Anmäl" i högra kanten, så kommer du vidare till ansökningsformuläret.
Please select english in the upper right corner

Öppna högskolan

Vi tar emot anmälningar fr o m 5.12 kl. 9.00!
Öppna högskolan erbjuder universitets- och högskolekurser, yrkeshögskolekurser, seminarier, fortbildningar och öppna föreläsningar.
Du kan söka på ex. universitetskurser uppe i sökrutan.
Klicka på + (plustecknet) för att anmäla dig till kursen!

Öppna högskolans kurser

VäljKursnamnKursstartFöreläsareKurstypStudiepoängSista anmälningsdagAntal anmälda / Max antal
VäljArbetsplatspsykologi - Konflikthantering09.01.2018PeM Lindholm-Gerlin Carola / / Universitetskurs519.12.201738 / 27
VäljArbetsplatspsykologi - Utmattningssyndrom03.04.2018PeM Lindholm-Gerlin Carola / / Universitetskurs513.03.201834 / 27
VäljDigitala verktyg - Digitala arbetssätt i språkundervisningen -fortsättningskurs21.03.2018Ped.mag Enroos Helena / / Fortbildningskurs002.03.20185 / 20
VäljFilosofi - Kunskap och logik07.04.2018FD Berts Kim-Erik / / Universitetskurs514.03.20181 / 25
VäljFlerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik - Språkutvecklande ämnesundervisning17.03.2018Lärare Sjöstrand Susanna / / Universitetskurs520.02.201819 / 25
VäljFörskolepedagogik - Barns inflytande i förundervisningen - grunden för ett demokratiskt samhälle23.03.2018Pedagogista och utvecklingskonsult inom förskolan Lundström Martina / / Fortbildningskurs026.02.20182 / 25
VäljHållbar utveckling/Sustainability studies - Introduktion till hållbar utveckling31.01.2018PeM Rosenberg-Brunila Karin / m.fl. / Yrkeshögskolekurs310.01.20187 / 25
VäljHälsoteknologi - Introduktion till hälsoteknologi02.03.2018HVD Nyholm Linda / / Universitetskurs507.02.201816 / 25
VäljIntercultural communication - Intercultural Communication11.01.2018FM Hemming Erik / / Yrkeshögskolekurs310.01.20181 / 25
VäljInternationell marknadsföring - Marknadsföring i praktiken01.03.2018ED Ramström Joachim / / Universitetskurs519.02.20187 / 30
VäljKommunikation - Skriva för webben – fånga läsarens uppmärksamhet med tydliga webbtexter12.03.2018Examinerad språkkonsult i svenska Olofsson Sofia / / Fortbildningskurs016.02.201819 / 15
VäljKrispsykologi - Massmedias roll vid kriser25.05.2018PD Backholm Klas / / Universitetskurs502.05.201814 / 30
VäljLedarskap - Bli en mästare på att leda förändring04.04.2018Utvecklingschef Huss Katarina / / Fortbildningskurs005.03.20187 / 25
VäljLitteraturvetenskap - Djur som ingen sett utom vi16.03.2018 / / Seminarium016.03.20180 / 90
VäljOrganisation och ledning - Strategisk ledning14.03.2018EM Tailas-Rikberg Jutta / / Universitetskurs520.02.201824 / 30
VäljPedagogik - Konsten att ge feedback13.04.2018PhD i kognitiv neurovetenskap Appelgren Alva / / Fortbildningskurs016.03.20182 / 25
VäljPedagogik - Pedagogisk handledning12.01.2018FL Rönnqvist Lilian / / Universitetskurs1010.01.20180 / 20
VäljPsykologi - Att möta människor med rättshaveristiskt beteende16.04.2018leg psykoterapeut, teologie licentiat Carlander Jakob / / Fortbildningskurs016.03.201816 / 30
VäljPsykologi - Kognitiv psykologi24.03.2018PsM Slama Susanna / / Universitetskurs501.03.201818 / 20
VäljRättsvetenskap - Avtalsrätt14.04.2018PM Blomstedt-Björk Monika / / Universitetskurs521.03.20188 / 60
VäljRättsvetenskap - Marknads- och immaterialrätt23.03.2018JD, ED Enkvist Joachim / / Universitetskurs528.02.20183 / 30
VäljSpecialpedagogik - Digitala arbetssätt för elever i behov av stöd03.03.2018Socionom YH, specialbarnträdgårdslärare Palmén Johan / / Universitetskurs518.02.201810 / 25
VäljSpråk - Spanska grundkurs16.01.2018FM Hemming Erik / / Yrkeshögskolekurs305.01.20186 / 25
VäljStatskunskap - Politikens amerikanisering20.04.2018PD, FD Stolpe Claus / / Universitetskurs528.03.20182 / 25
VäljUtvecklingspsykologi - Psykiska första hjälpen: Främjande av psykisk hälsa02.03.2018PhD Forsman Anna / PsM Cresswell-Smith Johanna / Socionom YH Rastas Ann-CharlottUniversitetskurs518.02.201812 / 20
VäljVård - Akut traumasjukvård enligt ABCDE konceptet20.03.2018Fil.mag i vårdvetenskap, specialist sjuksköterska Lundberg Anna / / Fortbildningskurs016.02.20185 / 10
VäljVård - Handledarutbildning25.01.2018HvM Ulenius Katarina / / Fortbildningskurs7 1/219.01.20187 / 25